Deze website maakt gebruik van coockies. Meer info

Gerechtsdeurwaarders Kagero

Kantoren van gerechtsdeurwaarders in Oost-Vlaanderen.

Image
Voorstelling

Uw partner in vertrouwen

Advocaten, notarissen, overheden, ondernemingen en particulieren kunnen beroep doen op onze diensten, waarbij we een gepersonaliseerde aanpak kunnen garanderen. Niet alleen de ambtelijke taken, zoals het betekenen van akten, dagvaardingen en de tenuitvoerlegging van vonnissen en arresten, doch ook uw verzoeken tot het opmaken van vaststellingen en het invorderen van openstaande schuldvorderingen worden met de meeste zorg behandeld.

Vertrouwenspersoon nodig?

We luisteren naar u en staan u met raad en daad bij.

Brief ontvangen?

Heeft u een brief van ons ontvangen? Lees hier wat je moet doen.

Wie zijn we?

Onze medewerkers staan u graag bij om voor u een oplossing te zoeken. Ontdek hier wie we zijn.

Contacteer ons

Heeft u vragen of hulp nodig? Neem dan contact op met ons.

Ons centraal kantoor.

Merestraat 131, 9300 Aalst
Telefoon 053.78.60.73 - Fax 053.78.97.78
e-mail : gerechtsdeurwaarders@kagero.be

ma-vr : 09.00 – 12.00 en 13.00 – 16.30
ons kantoor

U heeft een akte ontvangen van ons kantoor

Aanmaning
Dit betreft een onbetaalde factuur en u doet er best aan om deze te betalen volgens de modaliteiten die vermeld staan op de aanmaning zodat bijkomende kosten kunnen vermeden worden.

Indien u de totaliteit niet onmiddellijk volledig kan betalen dan neemt u best contact op met ons kantoor. We zullen dan bemiddelen bij de schuldeiser opdat deze openstaande schuld desgevallend kan geregeld worden via stipte maandelijkse afkortingen.
Dagvaarding
Betreft het een onbetaalde schuld dan neemt u best onmiddellijk contact op met ons kantoor die de juiste afrekening kan maken. Hou er rekening mee : hoe vlugger je betaalt hoe meer kosten we in mindering kunnen brengen.

Betreft het een betwisting dan controleert u best of u hiervoor een verzekering rechtsbijstand heeft (zoals o.a. autopolis, brandpolis,…). In voorkomend geval neem je best onmiddellijk contact op met je verzekeringsmakelaar voor aanstelling van een advocaat. Heb je geen dergelijke verzekering dan kan je persoonlijk ofwel via een advocaat (die door u werd aangesteld) verschijnen op de zitting zoals vermeld in de dagvaarding
Betekening
Dat wil zeggen dat we u een officiële mededeling hebben afgegeven. Dat kan de opzeg van een arbeidsovereenkomst zijn, doch meestal zal het een vonnis van de rechtbank zijn.

Indien u hiertegen wil reageren dan neemt u best onmiddellijk contact op met een advocaat om na te gaan welke rechtsmiddelen (verzet of hoger beroep) mogelijk zijn. Opgepast doe dit onmiddellijk want deze procedures zijn tijdsgebonden.

Wens je geen rechtsmiddel in te stellen dan neem je best onmiddellijk contact op met ons kantoor om na te gaan hoe het geschil kan geregeld worden.
Bevel tot betalen
U heeft nog een openstaande schuld te betalen, die u best onmiddellijk regelt volgens de modaliteiten die vermeld staan op het bevel. Indien u de totaliteit niet onmiddellijk volledig kan betalen dan neemt u best contact op met ons kantoor. We zullen dan bemiddelen bij de schuldeiser opdat deze openstaande schuld desgevallend kan geregeld worden via stipte maandelijkse afkortingen.

In ieder geval : reageer ! Indien u niets doet dan zullen we genoodzaakt zijn om de gedwongen procedure verder te zetten via een beslag op uw roerende of onroerende goederen. Mogelijks wordt er ook beslag gelegd op uw inkomsten. Al deze bijkomende kosten vallen desgevallend ook te laste van u.
Bevel tot ontruiming
Ingevolge een rechterlijke uitspraak moet u uw woning of appartement verlaten. U moet dan ook het nodige doen om binnen de opgegeven termijn hieraan te voldoen het pand volledig te ontruimen. Daarna moet u zorgen dat de sleutels worden overhandigd aan de gerechtsdeurwaarders. Doe dit allemaal op eigen initiatief anders zullen de kosten voor de gedwongen tenuitvoerlegging te laste van uzelf vallen.
Beslag op goederen
De goederen die vermeld staan op het beslagexploot mag u niet meer vervreemden, doch u moet deze in een goede staat bewaren.

Probeer onmiddellijk de openstaand schuld te vereffenen zoals vermeld op het beslag. Indien u de totaliteit niet onmiddellijk volledig kan betalen dan neemt u best contact op met ons kantoor. We zullen dan bemiddelen bij de schuldeiser opdat deze openstaande schuld desgevallend kan geregeld worden via stipte maandelijkse afkortingen.

In ieder geval : reageer ! Enkel op die manier kan u verdere kosten voor gedwongen uitvoering vermijden.
Beslag onder derden
Dat wil zeggen dat er beslag werd gelegd bij een derde, zoals uw werkgever (op uw loon), uw bank (op de tegoeden van uw bankrekening), enz… Deze derde is nu verplicht om de gelden die u normaal zou ontvangen aan ons over te maken evenwel rekening houdend met beschermde barema’s. De gerechtsdeurwaarder is verplicht om de ontvangen gelden te verdelen onder alle gekende schuldeisers rekening houdend met de aard en het voorrecht van hun schuldvordering.
Niet gevonden wat je zocht? Neem contact op met ons